Специалности

8 а клас Професия: Администратор в хотелиерството

8 б клас Професия: Ресторантьор

8 в клас Професия: Ресторантьор

8 г клас Професия: Организатор на туристическа агентска дейност

8 д клас Професия: Хлебар-сладкар

9 а клас Професия: Хотелиер

9 б клас Професия: Ресторантьор

9 в клас Професия: Ресторантьор

9 г клас Професия: Ресторантьор

9 д клас Професия: Готвач

10 а клас Професия: Хотелиер

10 б клас Професия: Ресторантьор

10 в клас Професия: Ресторантьор

10 г клас Професия: Ресторантьор

11 а клас Професия: Хотелиер

Специалност: Организация на хотелиерството

Portable Document Format [426 KB / 07.10.2019 19:13]

11 б клас Професия: Ресторантьор

11 в клас Професия: Ресторантьор

11 г клас Професия: Ресторантьор

12 а клас Професия: Хотелиер

12 б клас Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

WinRar archive [126 KB / 07.10.2019 19:13]

12 в клас Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

WinRar archive [126 KB / 07.10.2019 19:13]

12 г клас Професия: Ресторантьор

12.732 ms. | 2.00 MB