Специалности

8а клас Професия: Хотелиер

8б клас Професия: Ресторантьор

8в клас Професия: Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

8г клас Професия: Ресторантьор

9а клас Професия: Администратор в хотелиерството

9б клас Професия: Ресторантьор

9в клас Професия: Ресторантьор

9г клас Професия: Организатор на туристическа агентска дейност

9д клас Професия: Хлебар-сладкар

10а клас Професия: Хотелиер

10б клас Професия: Ресторантьор

10в клас Професия: Ресторантьор

10г клас Професия: Ресторантьор

10д клас Професия: Готвач

11 а клас Професия: Хотелиер

11 б клас Професия: Ресторантьор

11 в клас Професия: Ресторантьор

11 г клас Професия: Ресторантьор

12 а клас Професия: Хотелиер

Специалност: Организация на хотелиерството

Portable Document Format [426 KB / 07.10.2019 19:13]

12 б клас Професия: Ресторантьор

12 в клас Професия: Ресторантьор

12 г клас Професия: Ресторантьор

28.969 ms. | 4.00 MB