ПГХТ "Акад. Неделчо Неделчев" - Сливен

Актуално

Вто, 08.09.2020

На вниманието на родителите и учениците от VІІІ клас

Уважаеми родители и ученици, Информираме ви, че откриването на учебната 2020-2021 година ще се състои на 15 септември от 9:30 часа. Очакваме ви пред сградата на ПГХТ „ Акад. Н. Неделчев“. За повече информация с вас ще се свържат класните ръководители

Сря, 22.07.2020

Анкета - проучване на нагласите на училищната общност

Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм – Сливен участва и се класира за участие във втори етап по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Бъдещият наш център ще бъде в областта на хотелиерството и организацията на свободното време. Може би вече сте срещали термините STEM и STEAM или все още те са нови за вас? Все по-често чувате, че образованието трябва да се основава на практиката и изискванията на динамичната технологична среда? STEM е един от подходите, които могат да помогнат да се постигне интеграцията на теорията в практиката, да създадете среда, в която детето ще бъде свой собствен учител, изследовател и пътешественик в областите на науката. Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука е смесената учебна среда и демонстрира на учениците как научният метод може да бъде приложен в ежедневието. STEM отчита факта, че непрекъснатият напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат по между си всеки ден.
16.320 ms. | 6.00 MB