ПГХТ "Акад. Неделчо Неделчев" - Сливен

Актуално

Сря, 02.10.2019

Покана до родителите на учениците от всички паралелки и класове

Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад.Н.Неделчев“ – Сливен Ви кани на срещи на родителите на всяка паралелка за излъчване на представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището.

За повече информация вижте прикаченият файл

Пет, 13.09.2019

Съобщение

Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм кани всички ученици и родители на откриването на Новата учебна година на 16.09.2019 г. от 10.00 часа в двора на училището.

Вто, 03.09.2019

Съобщение

На вниманието на родителите на учениците от VIII клас. Родителска среща за учениците от VIII клас на 10.09.2019 г. /вторник/ от 16 часа в сградата на училището.

110.307 ms. | 4.00 MB