Прием 2020-2021 учебна година

Професия: Администратор в хотелиерството

Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството

Разширено изучаване на английски език 1 паралелка, 26 ученици
Дневна форма на обучение, Срок на обучение – 5 години


Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Разширено изучаване на английски език 1паралелка, 26 ученици
Дневна форма на обучение, Срок на обучение – 5 години

Ресторантьор, Кетъринг РИЧЕ

Microsoft Word Document [139 KB]


Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Без интензивно и без разширено на английски език 1 паралелка, 26 ученици
Дневна форма на обучение, Срок на обучение – 5 години


Професия: Организатор на туристическа агентска дейност

Специалност: Организация на туризма и свободното време

Разширено изучаване на руски език 1 паралелка, 26 ученици
Дневна форма на обучение, Срок на обучение – 5 години


Професия: Хлебар - сладкар

Специалност: Производство хляб и хлебни изделия

Разширено изучаване на английски език 1 паралелка, 26 ученици
Дуална форма на обучение, Срок на обучение – 5 години

Хлебар - сладкар

Microsoft Word Document [337 KB]

Презентация и ресурси

График прием

Portable Document Format [1.50 MB]

Балообразуване

Microsoft Word Document [36.1 KB]

Видео

Виртуална разходка в нашето училище и предложенията ни за прием през 2020-2021 учебна година.

105.057 ms. | 2.00 MB