Прием 2022-2023 учебна година


Професия: Хотелиер

Специалност: Организация на хотелиерството

Форма на обучение: дневна
Срок на обучение: 5 години
Прием: 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език

Организация на хотелиерството

Microsoft Word Document [241 KB / 13.07.2022 09:25]

Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Форма на обучение: дневна
Срок на обучение: 5 години
Прием: 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език

Кетъринг

Microsoft Word Document [255 KB / 13.07.2022 09:25]

Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Форма на обучение: дневна
Срок на обучение: 5 години
Прием: 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на руски език

Кетъринг

Microsoft Word Document [255 KB / 13.07.2022 09:25]

Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Форма на обучение: дневна
Срок на обучение: 5 години
Прием: 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език


Видео

9.673 ms. | 2.00 MB