Прием 2019-2020 учебна година

Професия: Хотелиер

Специалност: Организация на хотелиерството

Разширено изучаване на руски език
1 паралелка, 26 ученици
Срок на обучение – 5 години


Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Разширено изучаване на английски език
1паралелка, 26 ученици
Срок на обучение – 5 години


Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Без интензивно и без разширено на английски език
1 паралелка, 26 ученици
Срок на обучение – 5 години


Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение

Разширено изучаване на английски език
1 паралелка, 26 ученици
Срок на обучение – 5 години


Професия: Готвач

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Разширено изучаване на английски език
1 паралелка, 26 ученици
Срок на обучение – 5 години

Презентация

Прием 2019-2020 учебна година

Power Point Presentation [1.49 MB]

Видео

Виртуална разходка в нашето училище и предложенията ни за прием през 2019-2020 учебна година.

14.213 ms. | 2.00 MB