Прием 2021-2022 учебна година

Професия: Хотелиер

Специалност: Организация на хотелиерството

Форма на обучение: дневна
Срок на обучение : 5 години
Прием: 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език

Организация на хотелиерството

Microsoft Word Document [241 KB / 30.05.2021 12:02]


Професия: Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Форма на обучение: дневна
Срок на обучение: 5 години
Прием: 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език


Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Форма на обучение: дневна
Срок на обучение: 5 години
Прием: 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език


Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Форма на обучение: дневна
Срок на обучение: 5 години
Прием: 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език

Кетъринг

Microsoft Word Document [255 KB / 30.05.2021 12:02]


Видео

18.184 ms. | 4.00 MB