Прием 2019-2020 учебна година

Професия: Хотелиер

Специалност: Организация на хотелиерството

Разширено изучаване на руски език 1 паралелка, 26 ученици Срок на обучение – 5 години


Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Разширено изучаване на английски език 1паралелка, 26 ученици Срок на обучение – 5 години


Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Без интензивно и без разширено на английски език 1 паралелка, 26 ученици Срок на обучение – 5 години


Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение

Разширено изучаване на английски език 1 паралелка, 26 ученици Срок на обучение – 5 години


Професия: Готвач

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Разширено изучаване на английски език 1 паралелка, 26 ученици Срок на обучение – 5 години

Презентация

Прием 2019-2020 учебна година

Power Point Presentation [1.49 MB]

Видео

Виртуална разходка в нашето училище и предложенията ни за прием през 2020-2021 учебна година.

124.014 ms. | 4.00 MB