Бюджет, Финансови отчети, Стипендии

Стипендии

Бюджет, касови отчети

Касов отчет към 30.06.2021г.

Portable Document Format [892 KB]

Касов отчет към 31.03.2021г.

Portable Document Format [852 KB]

Бюджет за 2021г.

Portable Document Format [1.17 MB]

Архив

Касов отчет към 31.12.2020г.

Portable Document Format [966 KB]

Касов отчет към 30.09.2020г.

Portable Document Format [926 KB]

Касов отчет към 30.06.2020г.

Portable Document Format [884 KB]

Касов отчет към 31.03.2020г.

Portable Document Format [568 KB]

Бюджет за 2020г.

Portable Document Format [1.46 MB]

Касов отчет към 31.12.2019г.

Portable Document Format [928 KB]

Касов отчет към 30.09.2019г.

Portable Document Format [145 KB]

Касов отчет към 30.06.2019г.

Portable Document Format [1.21 MB]

Касов отчет към 31.03.2019г.

Portable Document Format [183 KB]

Бюджет за 2019г.

JPEG Graphic [339 KB]

Касов отчет към 31.12.2018г

Portable Document Format [3.77 MB]

Касов отчет към 30.09.2018г.

Portable Document Format [132 KB]

Касов отчет към 30.06.2018г.

Portable Document Format [117 KB]

Касов отчет към 31.03.2018г.

Portable Document Format [130 KB]

Бюджет за 2018г.

JPEG Graphic [349 KB]

Касов отчет към 31.12.2017г.

Portable Document Format [153 KB]

Касов отчет към 30.09.2017г.

Portable Document Format [143 KB]

Касов отчет към 30.062017г.

Portable Document Format [127 KB]

Касов отчет към 31.03.2017г.

Portable Document Format [200 KB]

Бюджет за 2017г.

JPEG Graphic [362 KB]

Касов отчет към 31.12.2016г.

Portable Document Format [169 KB]

Касов отчет към 30.09.2016г.

Portable Document Format [176 KB]

Касов отчет към 30.06.2016г.

Portable Document Format [777 KB]

Касов отчет към 31.03.2016г.

Portable Document Format [440 KB]

Бюджет за 2016г.

JPEG Graphic [387 KB]

10.190 ms. | 2.00 MB