Информация за ученици

График консултации

Portable Document Format [932 KB]

Допълителен час на класа

Portable Document Format [1.01 MB]

Седмична програма - II срок

Portable Document Format [3.38 MB]

Седмична учебна програма

Portable Document Format [1.10 MB]

График СФО

Portable Document Format [175 KB]

График ДЧК

Portable Document Format [1.03 MB]

График СФО март 2019г.

Portable Document Format [1.22 MB]

График поправителни изпити

Portable Document Format [304 KB]

38.905 ms. | 2.00 MB