Информация за ученици

Седмична програма - II срок

Portable Document Format [3.38 MB]

Седмична учебна програма

Portable Document Format [1.10 MB]

Допълителен час на класа

Portable Document Format [249 KB]

График консултации

Portable Document Format [254 KB]

График СФО

Portable Document Format [175 KB]

График ДЧК

Portable Document Format [1.03 MB]

График консултации

Portable Document Format [997 KB]

График СФО март 2019г.

Portable Document Format [1.22 MB]

График поправителни изпити

Portable Document Format [304 KB]

1221.926 ms. | 4.00 MB