Информация за ученици

Учебници за учебната 2020-2021

Microsoft Word Document [29.7 KB]

График СФО, сесия юли

Portable Document Format [1.30 MB]

Водноспасителен минимум

Power Point Presentation [5.48 MB]

График класни и контролни

Portable Document Format [1.76 MB]

График за консултации

Microsoft Word Document [78.5 KB]

Класни и контролни

Portable Document Format [1.92 MB]

График консултации

Portable Document Format [833 KB]

График изпити СФО - м.ноември

Portable Document Format [978 KB]

Форми на обучение

Microsoft Word Document [16.4 KB]

Свободни места

Microsoft Word Document [13.6 KB]

График консултации

Portable Document Format [826 KB]

График изпити 12клас СФО

Microsoft Word Document [17.6 KB]

График изпити 12клас ДФО

Microsoft Word Document [16.0 KB]

График изпити 9-11 клас СФО

Microsoft Word Document [19.2 KB]

График изпити 8-11 клас ДФО

Microsoft Word Document [18.3 KB]

Учебници 2019/2020

Microsoft Word Document [28.4 KB]

187.329 ms. | 4.00 MB