Процедура ID9091329

Ремонт на фасадата, покрива, стълби и входна площадка на сградата на ПГХТ "Акад. Неделчо Неделчев" гр. Сливен

Анекс

Portable Document Format [614 KB / 20.12.2019 11:12]

Договор

Portable Document Format [267 KB / 17.09.2019 20:27]

Протокол 1 / 28.08.2019

Portable Document Format [8.38 MB / 09.09.2019 13:45]

Доклад / 28.08.2019

Portable Document Format [7.34 MB / 09.09.2019 13:45]

12.915 ms. | 4.00 MB