Съобщение

Пет, 03.04.2020

ОТ 6 ДО 8 АПРИЛ 2020 ГОДИНА СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕНЕТНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10 КЛАС.

ЯВЯВАНЕТО НА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕНЕТНОСТИ Е ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА. ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ЯВЯТ ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ НА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗАЯВЛЕНИЯ В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ. ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ РАЗПЕЧАТВАТ, ПОПЪЛВАТ И ПОДПИСВАТ , СЛЕД КОЕТО СЕ СКАНИРАТ/ СНИМАТ И ИЗПРАЩАТ НАСЛУЖЕБНАТА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА УЧИЛИЩЕТО , НЕ ПО КЪСНО ОТ 08.02.2020 ГОДИНА.

ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ УЧЕНИЦИТЕ ДА РАЗПЕЧАТАТ ЗАЯВЛЕНИЕТО, СЛЕДВА СОБСТВЕНОРЪЧНО ДА ПРЕПИШАТ ТЕКСТА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НА ЛИСТ ХАРТИЯ, ДА ПОПЪЛНЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ДАННИ, ДА ПОДПИШАТ ЗАЯВЛЕНИЕТО, СЛЕД КОЕТО ДА ГО СКАНИРАТ /СНИМАТ/ И ИЗПРАТЯТ НА СЛУЖЕБНАТА ЕЛЕКТРОННА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: pght@abv.bg

ПРИ ПРОМЯНА В СРОКОВЕТЕ ЩЕ БЪДЕТЕ СВОЕВРЕМЕННО УВЕДОМЕНИ.

17.203 ms. | 2.00 MB