Славянската писменост - щит на вярата и залог за бъдещето

Вто, 19.05.2020

Презентации за 24-ти май

Файлове

Айше Веждинова - 9 б

Power Point Presentation [6.70 MB]

Виктория Кушкиева - 9 б

Power Point Presentation [2.49 MB]

Габриел Михнев - 9 в

Power Point Presentation [2.04 MB]

Едже Салиева - 9 в

Power Point Presentation [3.68 MB]

Жанина Димитрова - 9 а

Power Point Presentation [1.74 MB]

Илиана Георгиева - 9 г

Power Point Presentation [6.56 MB]

Красимира Илиева - 8 г

Power Point Presentation [1.97 MB]

Кристиян Янков - 9 а

Power Point Presentation [2.64 MB]

Лора Станева - 9 в

Power Point Presentation [8.99 MB]

Мариян Карацанов - 8 г

Power Point Presentation [1.83 MB]

Сенан Моллов - 9 б

Power Point Presentation [1.88 MB]

Силвена Пенчева - 9 б

Power Point Presentation [1.43 MB]

18.925 ms. | 2.00 MB