Славянската писменост - щит на вярата и залог за бъдещето

Вто, 19.05.2020

Презентации за 24-ти май

Файлове

Айше Веждинова - 9 б

Power Point Presentation [6.70 MB / 19.05.2020 16:04]

Виктория Кушкиева - 9 б

Power Point Presentation [2.49 MB / 19.05.2020 16:04]

Габриел Михнев - 9 в

Power Point Presentation [2.04 MB / 19.05.2020 16:04]

Едже Салиева - 9 в

Power Point Presentation [3.68 MB / 19.05.2020 16:04]

Жанина Димитрова - 9 а

Power Point Presentation [1.74 MB / 19.05.2020 16:04]

Илиана Георгиева - 9 г

Power Point Presentation [6.56 MB / 19.05.2020 16:04]

Красимира Илиева - 8 г

Power Point Presentation [1.97 MB / 19.05.2020 16:04]

Кристиян Янков - 9 а

Power Point Presentation [2.64 MB / 19.05.2020 16:04]

Лора Станева - 9 в

Power Point Presentation [8.99 MB / 19.05.2020 16:04]

Мариян Карацанов - 8 г

Power Point Presentation [1.83 MB / 19.05.2020 16:04]

Сенан Моллов - 9 б

Power Point Presentation [1.88 MB / 19.05.2020 16:04]

Силвена Пенчева - 9 б

Power Point Presentation [1.43 MB / 19.05.2020 16:04]

14.732 ms. | 2.00 MB