Световен ден на водата

Нед, 21.03.2021

През учебната 2020/2021 година Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм "Акад. Неделчо Неделчев" записва в своята летописна книга 58 години от своето създаване.

Заради епидемиологичната обстановка в страната и невъзможността традиционния празник на училището, който се провежда в последния петък на м. март да се състои, в училището се обяви седмица посветена на патронния празник. В нея учители и ученици от гимназията, с помощта на дигиталните технологии ще се включат в дейности посветени на патронния празник.

Ученици от 9 а клас под ръководството на учителите от методичното обединение по природни науки изработиха презентация посветена на 22 март - Световен ден на водата. С тази презентация те се включват и в информационната кампания координирана от Механизма на ООН за водата. Световният ден на водата отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Фокусът е върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб, значението на сладководните води и разбирането за стойността на водата.

Файлове

Световен ден на водата

Power Point Presentation [18.8 MB / 21.03.2021 16:17]

13.994 ms. | 2.00 MB