Разходи за доставка на интернет

Сря, 22.04.2020

Уважаеми родители,

Във връзка с временно преустановеният присъствен учебен процес в ПГХТ „Акад. Н. Неделчев“ – Сливен по предписание на компетентен орган и поради осъществяването от разстояние в електронна среда на обучението на учениците от гимназията, за периода на дистанционното обучение ПГХТ „Акад. Н. Неделчев“ - Сливен покрива разходите за доставка на интернет свързаност по местоживеенето на учениците от гимназията, които по социални причини не разполагат с достъп до интернет.

Файлове

Указания

Portable Document Format [756 KB]

9.242 ms. | 2.00 MB