Разходи за доставка на интернет

Сря, 22.04.2020

Уважаеми родители,

Във връзка с временно преустановеният присъствен учебен процес в ПГХТ „Акад. Н. Неделчев“ – Сливен по предписание на компетентен орган и поради осъществяването от разстояние в електронна среда на обучението на учениците от гимназията, за периода на дистанционното обучение ПГХТ „Акад. Н. Неделчев“ - Сливен покрива разходите за доставка на интернет свързаност по местоживеенето на учениците от гимназията, които по социални причини не разполагат с достъп до интернет.

Файлове

Указания

Portable Document Format [756 KB / 23.04.2020 08:42]

19.212 ms. | 4.00 MB