Празник на училището

Пон, 01.04.2019

Започнахме празника с отбелязване годината на Менделеевата таблица. Проведохме:

Спортни състезания

Представителни изяви на групи по интереси:

В състезанието по английски език „Стани богат“, участие взеха три отбора от 8- 9, 10 и 11-12 клас. Обявихме носителя на стипендията „ Димов“ за първи учебен срок Стоян Пламенов Георгиев - ученик от 12 „г“ клас. Всички участниците в конкурси и състезания получиха грамота и подарък. Празникът завърши със среща с учители – пенсионери.

Снимки

14.966 ms. | 2.00 MB