Открихме новия физкултурен салон и обновената сграда на Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Академик Неделчо Неделчев“

Сря, 15.09.2021

Откриването на учебната 2021/2022 година в ПГХТ ”Акад. Неделчо Неделчев” се превърна в истински празник. Поводите за гордост в нашето училище се множат. Днес 15.09.2021г. бе открит новият физкултурен салон. Това е дългоочаквана придобивка, която напълно съответства на потребностите на нашите ученици и отговаря на всички изисквания за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.

Изграждането на многофункционалното и модерно съоръжение е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, изпълнена от „Билдинг“ ТД ЕООД – гр. Сливен.

Сградата на гимназията също е обновена. Изградена е нова абонатна станция, във всички класни стаи и учебни работилници са положени - винилова настилка и LED осветление.

Гости на тържествения ден бяха:

Получен е поздравителен адрес от доц. д-р Стела Балтова - министър на туризма.

Учители, ръководство и ученици благодарим на фирмата изпълнител за отзивчивостта и качественото изпълнение на дейностите, на МОН - основен бенефициент по проекта, на кмета на Общината за съдействието и подкрепата.

Снимки

22.302 ms. | 2.00 MB