Обръщение

Вто, 21.04.2020

Уважаеми ученици и родители,

Електронното обучение е предизвикателство за всеки от нас. Желаем да подобряваме комуникацията с учениците и да използваме разнообразни инструменти за работа. Стремежът на колектива е електронното обучение от разстояние да се доближава максимално до онова, което се осъществява в училище.

Затова, паралелно с Classroom, преминаваме към работа с платформата на Office 365 Microsoft Teams, която е единственият официален партньор на Министерство на образованието и науката.

Microsoft Teams осигурява съвременна и модерна виртуална класна стая. Тук могат да се съхраняват множество дигитални учебни материали, които да бъдат достъпни за учениците по всяко време. Учителите могат да създават и оценяват онлайн тестове, след което да дават обратна връзка и бележки на своите ученици. Всички могат да създават документи и презентации, да обменят информация и идеи. Учителите могат да изнасят уроци на живо онлайн, да показват презентации и да споделят екрана на своя компютър, а учениците да виждат през техните устройства. Всички могат да участват в урока чрез говорене или чат.

Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-добрите решения.

10.919 ms. | 2.00 MB