Обръщение

Вто, 17.03.2020

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Цялото ни общество е изправено пред непознато предизвикателство. Всички се учим да се справяме с него. От 16 март 2020 година, в ситуацията на обявено извънредно положение в цялата страна, всички училища в страната преминаха в нов режим на работа - дистанционно обучение. За един ден учителите трябваше да преустроят учебния процес, за да не прекъсват работата с учениците.

През настоящата седмица учениците работят по график, като е запазен броят на часовете по общообразователна подготовка и теория на професионалната подготовка.

Учителите и учениците работят с ресурсите на платформата Classroom, като за целта всеки учител създава „ Класна стая“ за всеки клас. От следващата седмица ще включим в обучението и занятия по учебна практика. Целта е учениците да не пропускат учебното съдържание и да завършат успешно учебната година.

Вярваме, че въпреки трудностите, които съпътстват бързото преустройство на учебния процес, заедно учители, ученици и родители ще успеем.

Уважаеми родители, изключително много разчитаме на Вас. Бъдете наши съюзници и помощници.

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Ние, вашите учители вече втори ден работим усилено, за да можем със съвместни усилия да продължим учебния процес. За вас, както и за нас учебните часове пред компютърния екрана са нещо ново. Очакваме заедно да приемем това предизвикателство и да го преминем успешно. Бъдете активни, бъдете организирани, но и търпеливи. Не знаем колко време ще продължи дистанционното обучение, но не трябва да спираме. Нека да работим заедно и заедно да постигаме добри резултати.

За да бъде максимално успешна работата ни поддържайте постоянна връзка с класните си ръководители, за да ви информират относно организацията на учебния процес.

За всички нас тези дни ще бъдат един голям урок, но не забравяйте, че училищните уроци са изключително важни.

49.403 ms. | 4.00 MB