Неучебни дни

Чет, 05.03.2020

Дните от 06.03.2020г. до 11.03.2020г. са неучебни за всички училища в Република България

Файлове

Заповед

Portable Document Format [508 KB / 05.03.2020 17:08]

13.151 ms. | 4.00 MB