Информация за провеждане на обучение 01.11.21 до 12.11.2021г.

Чет, 28.10.2021

Уважаеми родители,

Считано от 01.11.2021 г. до 12.11.2021 г. обучението на учениците ще се провежда в електронна среда. Учебните часовете ще са с продължителност 35 минути.

Училището преминава на обучение само първа смяна.

Дневен режим

№ на час / Обучение в електронна среда

10.856 ms. | 4.00 MB