Информация за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда

Съб, 28.11.2020

Уважаеми родители,

Считано от 30 ноември до 21 декември /вкл./ 2020 година обучението на учениците ще се извършва в електронна среда от разстояние. Часовете ще се провеждат синхронно в платформа TEAMS.

Запазват се същите седмично разписание и сменен режим: І смяна: 8 г, 8 д, 9 а, 9 б, 9 в, 9 г, 9 д, 12 а, 12б, 12 в, 12 г клас ІІ смяна: 8 а, 8 б, 8 в, 10 а, 10 б, 10 в, 10 г, 11 а, 11 б, 11 в, 11 г клас

Учебните часове ще бъдат с продължителност 30 минути и ще протичат според приложения график.

Дневен режим - 30 минути

I смяна

 1. 08:00 - 08:30
 2. 08:40 - 09:10
 3. 09:20 - 09:50
 4. 10:00 - 10:30
 5. 10:40 - 11:10
 6. 11:20 - 11:50
 7. 12:00 -12:30

II смяна

 1. 13:00 -1 3:30
 2. 13:40 - 14:10
 3. 14:20 - 14:50
 4. 15:00 - 15:30
 5. 15:40 - 16:10
 6. 16:20 - 16:50
 7. 17:00 - 17:30
10.693 ms. | 2.00 MB