Заповед - неучебни дни

Сря, 11.03.2020

Заповед № РД15-572/ 11.03.2020 г. на кмета на община Сливен за обявяване на 12.03.2020 г. /четвъртък/ и 13.03.2020 г. /петък/ за неучебни дни за всички училища на територията на община Сливен.

Файлове

Заповед

Portable Document Format [213 KB / 11.03.2020 15:06]

10.830 ms. | 2.00 MB