Нашият екип

Учители по Български език и литература

Учители по Чужди езици

Учител по Химия и опазване на околната среда

Учител по Физика и астрономия

Учител по Философски цикъл

Учители по математика

Учители по История и цивилизация

Учители по Информационни технологии

Учители по Икономика

Учител по География и икономика

Учител по Биология и здравно образование

Учители по Физическо възпитание и спорт

Учители по Професионална подготовка - теория

Учители по Професионална подготовка - практика

Педагогически съветник

Непедагогически персонал

Обществен Съвет

 1. Радостин Бозуков – представител на работодателите, председател
 2. Ива Тарагошева – представител на финансиращия орган /РУО/- член
 3. Петър Петров – представител на родителите - член
 4. Петя Йорданова - представител на родителите - член
 5. Росен Станев - представител на родителите - член
 6. Яница Стоянова - представител на родителите - член
 7. Недрет Христова - представител на родителите - член

Заместници

 1. Пейо Пеев - представител на работодателите
 2. Стела Бояджиева – представител на финансиращия орган /РУО/
 3. Десислава Димитрова – представител на родителите
 4. Стоянка Тодорова - представител на родителите
 5. Светлана Иванова - представител на родителите
 6. Огнян Желев - представител на родителите
 7. Диана Андонова - представител на родителите
11.041 ms. | 2.00 MB