Нашият екип

Учители по Български език и литература

Учители по Чужди езици

Учител по Химия и опазване на околната среда

Учител по Физика и астрономия

Учител по Философски цикъл

Учители по математика и информатика

Учители по История и цивилизация

Учители по Информационни технологии

Учители по Икономика

Учител по География и икономика

Учител по Биология и здравно образование

Учители по Физическо възпитание и спорт

Учители по Професионална подготовка - теория

Учители по Професионална подготовка - практика

Педагогически съветник

Непедагогически персонал

Обществен Съвет

 1. Мария Едрева - Председател
 2. Ваня Влаева - Член
 3. Галя Балашикова - Член
 4. Мелят Рамаданов - Член
 5. Радостин Бозуков - Член
 6. Сребрина Ганушева - Член
 7. Стела Бояджиева - Член

Заместници

 1. Елена Савова
 2. Елеонора Гагаузова
 3. Зорница Томова
 4. Николина Каросерова
 5. Пейо Пеев
 6. Петър Колев
 7. Светла Драганова
11.900 ms. | 2.00 MB