Нашият екип

Учители по Български език и литература

Учители по Чужди езици

Учител по Химия и опазване на околната среда

Учител по Физика и астрономия

Учител по Философски цикъл

Учители по математика и информатика

Учители по История и цивилизация

Учители по Информационни технологии

Учители по Икономика

Учител по География и икономика

Учител по Биология и здравно образование

Учители по Физическо възпитание и спорт

Учители по Професионална подготовка - теория

Учители по Професионална подготовка - практика

Педагогически съветник

Непедагогически персонал

Обществен Съвет

 1. Мелят Рамаданова - Председател
 2. Ваня Влаева - член
 3. Галя Балашикова - член
 4. Радостин Бозуков - член
 5. Стела Бояджиева – член
 6. Николина Каросерова - член
 7. Петър Колев – член

Заместници

 1. Елена Савова
 2. Елеонора Гагаузова
 3. Зорница Томова
 4. Пейо Пеев
 5. Петър Колев
 6. Светла Драганова
10.549 ms. | 2.00 MB