Документи

Стратегия

Portable Document Format [3.35 MB]

Годишен план на ПГХТ

Portable Document Format [1.87 MB]

Етичен кодекс

Portable Document Format [1.26 MB]

План на координационния съвет

Portable Document Format [1.65 MB]

Програма - равни възможности

Portable Document Format [407 KB]

10.094 ms. | 4.00 MB