Административни услуги

Приемане и преместване на ученици

Информация прием и преместване на ученици

Microsoft Word Document [40.7 KB / 31.01.2020 09:43]

Декларация за приравнителни изпити

Microsoft Word Document [17.1 KB / 28.01.2019 17:33]

Издаване на диплома за средно образование

Информация

Microsoft Word Document [16.4 KB / 28.01.2019 17:37]

Издаване на дубликат на документ

Информация

Microsoft Word Document [17.5 KB / 28.01.2019 17:38]

Заявление

Microsoft Word Document [13.6 KB / 19.02.2020 17:44]

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Информация

Microsoft Word Document [17.1 KB / 28.01.2019 17:41]

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Информация

Microsoft Word Document [40.2 KB / 28.01.2019 17:39]

Издаване на Свидетелства за професионална квалификация

Информация

Microsoft Word Document [16.5 KB / 28.01.2019 17:43]

Заявление

Microsoft Word Document [23.6 KB / 28.01.2019 17:43]

Издаване на Свидетелство или Удостоверения за валидиране на професионална квалификация

Информация

Microsoft Word Document [17.6 KB / 28.01.2019 17:44]

Заявление

Microsoft Word Document [29.8 KB / 28.01.2019 17:44]

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Информация

Microsoft Word Document [24.4 KB / 28.01.2019 17:46]

Заявление за валидиране

Microsoft Word Document [37.8 KB / 28.01.2019 17:46]

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Информация

Microsoft Word Document [18.7 KB / 28.01.2019 17:47]

Заявление

Microsoft Word Document [23.2 KB / 28.01.2019 17:47]

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Информация

Microsoft Word Document [18.1 KB / 28.01.2019 17:48]

Образци на документи

Декларация за информирано съгласие

Microsoft Word Document [38.0 KB / 28.01.2020 19:46]

12.622 ms. | 4.00 MB