Административни услуги

Приемане и преместване на ученици

Издаване на диплома за средно образование

Информация

Microsoft Word Document [16.4 KB]

Издаване на дубликат на документ

Информация

Microsoft Word Document [17.5 KB]

Заявление

Microsoft Word Document [13.6 KB]

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Информация

Microsoft Word Document [17.1 KB]

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Информация

Microsoft Word Document [40.2 KB]

Издаване на Свидетелства за професионална квалификация

Информация

Microsoft Word Document [16.5 KB]

Заявление

Microsoft Word Document [23.6 KB]

Издаване на Свидетелство или Удостоверения за валидиране на професионална квалификация

Информация

Microsoft Word Document [17.6 KB]

Заявление

Microsoft Word Document [29.8 KB]

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Информация

Microsoft Word Document [24.4 KB]

Заявление за валидиране

Microsoft Word Document [37.8 KB]

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Информация

Microsoft Word Document [18.7 KB]

Заявление

Microsoft Word Document [23.2 KB]

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Информация

Microsoft Word Document [18.1 KB]

Образци на документи

13.121 ms. | 4.00 MB