ПГХТ Сливен

Специалности

Специалност Клас Файлове
Професия:Хотелиер Специалност:Организация на хотелиерството

Hotelier sled 7klas.pdf

Професия:Ресторантьор Специалност:Кетъринг

Ketaring sled 7 klas-1.pdf

Професия:Ресторантьор Специалност:Кетъринг

Ketaring sled 7 klas2.pdf

Професия:Ресторантьор Специалност:Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение

POZHR-sled 7 klas.pdf

Професия:Хотелиер Специалност:Организация на хотелиерството

811010_Hotelier_7_12_klas(2).xls

Професия:Ресторантьор Специалност:Кетъринг

811060_Restorantor_7_12_klas(4).xls

Професия:Ресторантьор Специалност:Кетъринг

811060_Restorantor_7_12_klas(2)(3).xls

Професия:Организатор на туристическа агентска дейност Специалност:Организация на туризма и свободното време

OTSV-7kl(2).xls

Професия:Ресторантьор Специалност:Кетъринг

Ketaring sled8 klas.pdf

Професия:Хотелиер Специалност:Организация на хотелиерството 10А

811010_Hotelier_7_12_klas(2)(2).xls

Професия:Ресторантьор Специалност:Кетъринг 10Б

811060_Restorantor_7_12_klas(2)(4).xls

Професия:Ресторантьор Специалност:Кетъринг 10В

811060_Restorantor_7_12_klas(3).xls

Професия:Ресторантьор Специалност:Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 10Г

811060_Restorantor_7_12_klas1(2).xls

Професия:Готвач Специалност:Производство на кулинарни изделия и напитки 10Д

gotvach(3).xls

Професия:Хотелиер Специалност:Организация на хотелиерството 11А

811010_Hotelier_7_12_klas.xls

Професия:Ресторантьор Специалност:Кетъринг 11Б

811060_Restorantor_7_12_klas(2).xls

Професия:Ресторантьор Специалност:Кетъринг 11В

811060_Restorantor_7_12_klas.xls

Професия:Аниматор Специалност:Туристическа анимация 11Г

812040_Animator_7_12_klas.xls

Професия:Готвач Специалност:Производство на кулинарни изделия и напитки 11Е

gotvach.xls

Професия:Хотелиер Специалност:Организация на хотелиерството 12А

811010_Hotelier_7_12_klas(2)(3).xls

Професия:Ресторантьор Специалност:Кетъринг 12Б

811060_Restorantor_7_12_klas(2)(2).xls

Професия:Ресторантьор Специалност:Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 12В

811060_Restorantor_7_12_klas1.xls