ПГХТ Сливен

Проект „Твоят час“ 2017-2018 учебна година

28 групи по интереси и с обучителни затруднения функционират през учебната 2017/2018 година. В тях участват 290 ученици от 8 до 12 клас. На 30 март се състояха представителни изяви на няколко от тях. Учениците демонстрираха натрупаните знания и придобити умения.