ПГХТ Сливен

Прием колеж за учебната 2016/2017 година

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ /задочно обучение/

Придобилите средно образование във всички средни училища могат да продължат обучението си в ПГХТ „Акад.Н.Неделчев” за придобиване на ІV степен на професионална квалификация по:

І. Професия: „Ресторантьор” Специалност: „Организация и управление в ресторантьорството”

Лицата, придобили четвърта степен на професионална квалификация по професия „Ресторантьор”, могат да заемат длъжностите:

Гостилничар, Съдържател на ресторант, Управител на заведение за обществено хранене, Управител на сладкарница/кафене, Управител на снекбар, Главен готвач, Салонен управител, Отговорник на търговска зала и др.

ІІ. Професия: „Хотелиер” Специалност: „Организация и управление в хотелиерството”

Лицата, придобили четвърта степен на професионална квалификация по професия „Хотелиер ”, могат да заемат длъжностите:

Управител на хотел; Управител къмпинг; Управител къща за гости; Управител мотел; Управител пансион; Управител хижа; Ръководител отдел в хотел, както и други длъжности, включени при актуализирането на НКПД.

Срок на обучение - 1,5 години.

Прием по документи - диплома за завършено средно образование.