ПГХТ Сливен

Учителски състав

Катя РАДЕВА – учител по Български език и литература

Мария ГРАМОВА – старши учител по Български език и литература

Пепа ВЕЦЕВА – старши учител по Български език и литература

Теодора БОТУШАРОВА – старши учител по Български език и литература

Димитър МАРЕВ – старши учител по Английски език

Людмила ДИМИТРОВА – старши учител по Немски език

Мария НЕНОВА – старши учител по Френски език

Нели НЕНЧЕВА – учител по Английски език

Пенка ТОДОРОВА – старши учител по Френски език

Теофана САНДЕВА – старши учител по Английски език

Веселина МЛАДЕНОВА – старши учител по Математика

Светлана МИНКОВА – старши учител по Математика и Информатика

Кичка ТЕРЗИЕВА– старши учител по Информатика и Информационни технологии

Теодора ИВАНОВА– старши учител по История и цивилизация

Дешка ИЛИЕВА – старши учител по История и цивилизация

Янка ВАСИЛЕВА – старши учител по География и икономика

Живка ДИМИТРОВА – учител по Философски цикъл

Нели КОЛЕВА – учител по Биология и здравно образование

Небесна Георгиева – старши учител по Физика и астрономия

Пепа ГЕОРГИЕВА – старши учител по Химия и опазване на околната среда

Росица ДРУМЕВА– Учител по Физическа култура и спорт

Пламен ТОПАЛОВ– Учител по Физическа култура и спорт

Светлозар ТЕНЧЕВ – старши учител по Физическа култура и спорт

Славчо ЙОВЧЕВ – учител по Икономика

Даниела ДЕМИРЕВА– учител по Икономика

Васил ВАСИЛЕВ – старши учител по Професионална подготовка - теория

Мария МАРГЕНОВА– старши учител по Професионална подготовка - теория

Мария ХРИСТОВА– старши учител по Професионална подготовка - теория

Борислава ИВАНОВА– Учител по Професионална подготовка - теория

Ваня БАЙРАКТАРОВА – старши учител по Професионална подготовка - учебна практика

Елена УЗУНОВА – старши учител по Професионална подготовка - учебна практика

Донка ПЕТРОВА – старши учител по Професионална подготовка - учебна практика

Марияна СТАВРЕВА – учител по Професионална подготовка - учебна практика

Станка РАДЕВА – старши учител по Професионална подготовка - учебна практика

Красимира ДОНЕВА – Педагогически съветник