ПГХТ Сливен

Класни ръководители

8A Живка Димитрова

8Б Катя Радева

8В Донка Петрова

8Г Дешка Илиева

9А Светлана Минкова

9Б Теодора Ботушарова

9В Теодора Иванова

9Г Марияна Ставрева

10А Мария Христова

10Б Нели Колева

10В Пепа Вецева

10Г Пенка Тодорова

11А Даниела Демирева

11Б Кичка Терзиева

11В Мария Грамова

11Г Мария Маргенова

11Д Росица Друмева

12A Ваня Байрактарова

12Б Пепа Георгиева

12В Яна Василева

12ГБорислава Иванова

12Д Славчо Йовчев