ПГХТ Сливен

Класни ръководители

8A Светлана Минкова

8Б Теодора Ботушарова

8В Теодора Иванова

8Г Марияна Ставрева

9А Мария Христова

9Б Нели Колева

9В Пепа Вецева

9Г Пенка Тодорова

10А Даниела Демирева

10Б Кичка Терзиева

10В Мария Грамова

10Г Мария Маргенова

10Д Росица Друмева

11А Ваня Байрактарова

11Б Пепа Георгиева

11В Яна Василева

11Г Борислава Иванова

11Д Славчо Йовчев

12A Теофана Сандева

12Б Дешка Илиева

12В Катя Радева

12Г Веселина Младенова

12Д Живка Димитрова

12Е Кети Маринова