ПГХТ Сливен

Класни ръководители

8A Мария Христова

8Б Нели Колева

8В Пепа Вецева

8Г Пенка Тодорова

9А Даниела Демирева

9Б Кичка Терзиева

9В Мария Грамова

9Г Мария Маргенова

9Д Росица Друмева

10А Ваня Байрактарова

10Б Пепа Георгиева

10В Яна Василева

10Г Борислава Иванова

10Д Славчо Йовчев

11А Теофана Сандева

11Б Дешка Илиева

11В Катя Радева

11Г Веселина Младенова

11Д Божанка Апостолова

11Е Кети Маринова

12А Живка Димитрова

12Б Светлана Минкова

12В Теодора Ботушарова