ПГХТ Сливен

Намалени часове

2017-01-11

На 12.01.2017 година учебните занятия ще бъдат със следната организация:
- първа смяна от 8.30 часа;
- втора смяна от 13.00 часа.
Учениците да се съобразят с тези часове и да ползват по-ранни автобуси за придвижване.