ПГХТ Сливен

Неучебен 10.01.2017г.

2017-01-09

Със заповед на кмета на община Сливен 10.01.2017 година /вторник/ е обявен за неучебен ден.
Всички учители ще бъдат в платен годишен отпуск.
На 11.01.2017 година учебните занятия ще бъдат намалени с продължителност 20 минути един учебен час.
Първа смяна започва в 8.30 часа, втора смяна – в 12.30 часа.
Учениците да се съобразят с тези часове и да ползват по-ранни автобуси за придвижване.

Файлове

Заповед

image/jpeg[172KB]