ПГХТ Сливен

Съобщение

2018-09-05

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че на 13.09.2018г. /четвъртък/ от 10:00 часа ще се
проведе родителска среща за новоприетите ученици в VIII клас.
Очакваме родители и ученици.