ПГХТ Сливен

Съобщение

2018-06-13

Всички зрелостници могат да се запознаят лично с индивидуалните си оценки от положените държавни зрелостни изпити и с оценените си изпитни материали от 13.06.2018г. до 15.06.2018г. в компютърен кабинет № 2 от 10:00 до 16:00 часа в сградата на ПГХТ - "Акад. Н. Неделчев" гр. Сливен.