ПГХТ Сливен

Съобщение

2017-09-08

1. На 14.09.2017г. /четвъртък/ от 10:30 часа ще се проведе среща с новоприетите ученици. Поканват се да присъстват и родителите.

2. Откриване на учебната 2017/2018 год. на 15.09.2017 год. /петък/ в 09:00 часа.
Учениците да се явят в 08:30 часа с училищна униформа.