ПГХТ Сливен

Публични покани

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА УЧЕБЕН РЕСТОРАНТ” ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА – ГАРАНТ ЗА ФОРМИРАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ"

DOC - Microsoft Word Document [114KB]
DOC - Microsoft Word Document [246KB]
XLSX - Microsoft Excel Worksheet [14.5KB]
DOC - Microsoft Word Document [65.5KB]
DOC - Microsoft Word Document [183KB]